logo-1-1-300x131

Om oss

Vår operasjon

Våre tjenester retter seg mot arbeidsgivere, arbeidstakere og ulike grupper arbeidssøkere. Vi har bred kompetanse og erfaring fra rekrutterings- og arbeidslivstjenester til arbeidsgivere, kursaktivitet, HR-tjenester, sykefraværsarbeid, bedriftshelsetjeneste og individuell tilrettelegging i den hensikt at flere får innpass på arbeidsmarkedet.
Inkluderende
Har god dialog, et godt samarbeid og møter kunder og samarbeidspartnere med vennlighet, interesse og nysgjerrighet.
Innovativ
Skaper nye mulighet for deltakerne og kunder, skaper nye relasjoner til bedrifter, bidrar til samfunnsansvaret der riktig medarbeider finner riktig plass.

Formål

Selskapet har som formål gjennom fabrikasjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, å skape grunnlag for sysselsetting og kompetanseutvikling av yrkeshemmede og andre med behov for opplæring. (vedtektene § 2).

Formålet ivaretas gjennom:
Tiltaksarrangør for anbudsutsatte arbeidsmarkedstiltak
Tiltaksarrangør for forhåndsgodkjente arbeidsmarkedstiltak
Næringsvirksomhet gjennom skreddersydde tjenester til offentlig og privat næringsliv

For arbeidsgivere leverer vi rekruttering og arbeidslivstjenester: 

Rekruttering, der trygghet, forutsigbarhet og kvalitet står sentralt for å dekke definerte behov
Du får hjelp til å finne de rette kandidatene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med arbeidssøkeres kompetanse og erfaring
Vi tilbyr uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode.
Sykefraværsoppfølging
Bedriftshelsetjeneste: DNAkompetanse.no
Outplacment-service der vi kan bidra med prosessen under omstilling og overtallighet
Omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet
HR-rådgiving i vanskelige personalsaker

For arbeidstakere er vi en støttespiller som kan bidra med spesialisert kompetanse innenfor: 

Karriereveiledning
Opplæring i basiskunnskaper
Tilpasset veiledning ved helseutfordringer av både fysisk og psykisk karakter
Vårt formål er å hjelpe mennesker tilbake til arbeid og aktivitet gjennom omskolering, tilrettelegging, arbeids-utprøving og kvalifisering. Her er noen av våre tilbud til mennesker som søker innpass på arbeidsmarkedet eller ønsker å ta utdanning og som allerede er i kontakt med NAV:
Avklare arbeidsevne
Karriereveiledning og kartlegging av muligheter på arbeidsmarkedet
Styrke arbeidsevne
Arbeidstrening og opplæring i arbeidsområder som er etterspurt i arbeidsmarkedet
Karriereveiledning og kartlegging av muligheter på arbeidsmarkedet
Bistand til å oppdatere CV og skrive jobbsøknad
Bistand til å finne og beholde egnet arbeid
Opplæring i basiskunnskaper og støtte ved videregående og høyere utdanning
Spesialiserte kurs for innvandrere og opplæring i arbeidsnorsk
Hos oss jobber blant annet spesialpedagoger, fysioterapeuter, sosiologer, ernæringsfysiologer, lærere, jurister og sykepleiere.
Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
QualitySysCert_ISO9001_col
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram