logo-1-1-300x131

Om oss

Våre tjenester

A2G Kompetanse er en arbeidsmarkedsbedrift som leverer arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for NAV. A2G Kompetanse leverer både forhåndsgodkjente tiltak som Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tiltrettelagt arbeid (VTA), og anbudsutsatte tiltak som Avklaring, Oppfølging og Arbeidsrettet rehabilitering. 

A2G Kompetanse har sitt hovedkontor i Åsane i Bergen i Vestland fylke, men vi leverer arbeidsrettede tjenester ved mange lokasjoner i nesten hele Vestland og i deler av Rogaland. 

Vår spesialkompetanse er å levere arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, slik som personer med psykiske lidelser, personer med autismespekterforstyrrelser, personer med nedsatt fysisk funksjonsevne m.v., men noen av våre tiltak er også åpne for ordinære arbeidssøkere.

Vår markedsstrategi

Det overordnede målet med A2G Kompetanses markedsarbeid er å bidra til økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Inkludering handler om at alle som ønsker å jobbe skal få anledning til det, uavhengig av sitt bistandsbehov. 

A2G Kompetanse driver et omfattende markedsarbeid knyttet til de ulike arbeidsmarkedstiltakene vi er tiltaksarrangør for. A2G Kompetanses visjon er å bidra til et arbeidsliv som har plass til alle. Dette gjør vi både ved å bistå deltakere med å bli kjent med sine egne ressurser og muligheter, og ved å jobbe aktivt ut mot bedrifter for å åpne dørene inn i arbeidslivet. A2G Kompetanse gir både arbeidsgiver og deltakere tett oppfølging og veiledning i rekrutteringsprosessen og etter ansettelse. Våre dyktige jobbveiledere har bred erfaring med tilrettelegging på arbeidsplassen og kan gi råd og veiledning ved behov, blant annet tilknyttet NAVs tilskuddsordninger. Vi er tett på og sørger for at alle parter føler trygghet i prosessen.

Våre verdier

Inkluderende 
Har god dialog, et godt samarbeid og møter kunder og samarbeidspartnere med vennlighet, interesse og nysgjerrighet
Innovativ 
Skaper nye mulighet for deltakerne og kunder, skaper nye relasjoner til bedrifter, bidrar til samfunnsansvaret der riktig medarbeider finner riktig plass.
Solid
Troverdig bedrift som leverer kvalitet i alle ledd. Fremstår konsistent og med integritet der løsninger står sentralt i kundeforholdet
Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram