Drift

Drift-enheten i A2G består av anleggsgartner, service, vaktmester og renhold. Enheten utfører oppdrag over hele Bergen hos private kunder, borettslag, sameie, internt i A2G, samt i bedrifter som for eksempel Lagunen, Bergen kommune med flere. Vi starter dagen kl. 07.00 og kjører ut på oppdrag hos kunder.

Arbeidsavklaring og arbeidspraksis innenfor drift kan hjelpe deg å finne ut om denne type arbeidsoppgaver passer i forhold til din helse, dine interesser og personlige egenskaper. Gjennom arbeidspraksis på drift vil du kunne få opplæring og dokumentert arbeidserfaring innenfor blant annet:

  • Anleggsgartnerfaget: stell av plen, blomster, blomsterbed, busker, trær og skogsarbeid. Asfaltering, muring, legging av kantstein, belegningsstein og heller. Snømåking og salting/grusing.
  • Service: maling, flytting, utvask, luking, planting, plenklipping, sette opp skilt og gjerder, rydding av byggeplasser m.m.
  • Vaktmester: vedlikehold på bygg og tekniske anlegg m.m.
  • Renhold: Daglig renhold og periodisk renhold. Hygiene og miljø