Ikt-drift

IKT-drift har driftsansvar for det meste av A2Gs it-utstyr. Dette omfatter blant annet pc-er, servere, skrivere og telefoni- og kommunikasjonsutstyr. A2G har som mål å tilpasse ikt-bruken til behovene og vi benytter moderne og oppdatert teknologi og programvare. Vi benytter i stor grad Microsoft programvare, samt noe drift av Apple-maskiner.

Aktuelle arbeidsområder vil være administrasjon og installasjon av server, brukere, rettigheter osv, avansert bruk av Microsoft Office, installasjon av nye maskiner og programvare, oppgradering og reparasjon av gamle maskiner, oppsett av skrivere, oppsett av maskiner i nettverk, brukerstøtte overfor ansatte i A2G, konfigurering av mobiltelefoner, deltakelse i ordinær drift og vedlikehold, med mange varierte og spennende oppgaver.

Opplæring foregår i stor grad som oppgaveløsning ved siden av konkrete arbeidsoppgaver knyttet til drift av vårt interne nettverk og vår datamaskinpark. Du får individuell tilpasset opplæring gjennom å delta i arbeidet.

Kompetansen man får opparbeidet hos oss kan være en støtte i forhold til stillinger innen ikt-drift, stillinger innen reparasjon og vedlikehold av datautstyr, systemutvikling, brukerstøtte med mer.

 

IKT-avdelingen er lokalisert i Storobotn 108.