Kontakt - ikon

Kontakt

oss

Ring oss - ikon
Ring
oss

Sentralbord
(08 - 16)
55 53 67 00

Besøk oss - ikon
Besøk
oss

Storbotn 108
Postboks 173
5876 Bergen

Følg oss - ikon
Følg
Oss
Stab og administrasjon - ikon
Stab &
administrasjon
Controller Irene Heggernes 93671911
Daglig leder Øyvind Bratshaug 96917496
Fagsjef / kvalitetsleder og personvernombud Wenche Iren Warberg 40857695
Næringslivskontakt Kjersti Rasmussen 98262067
Sekretær / Koordinator Liv Marit Rosvold 98765432
Jobbveiledere og pedagoger - ikon
Jobbveiledere &
pedagoger

AFT-avdelingen

Linn Baug Avdelingsleder 97513111 Send e-post
Anne Christine Sæthre Jobbveileder 91904613 Send e-post
Camilla Isdahl Langeland Jobbveileder 98238135 Send e-post
Elisabeth Skotnes Jobbveileder 98238126 Send e-post
Elsie Kristin Myklebust Jobbveileder 98238130 Send e-post
Helene Holme Jobbveileder 98262085 Send e-post
Hilde Therese Kvamme Jobbveileder 98238137 Send e-post
Kari Haugstad Jobbveileder 91159750 Send e-post
Maria Skjelten Jobbveileder 98262097 Send e-post
Rune Angeltveit Jobbveileder 96913564 Send e-post

AFT-avdelingen jobber med følgende tiltak: Arbeidsforberedende trening (AFT), KVP Avklaring og VTA. Avdelingen er lokalisert i Blådalen 39.

Avklaring

Edle Ørvig Avdelingsleder 97567618 Send e-post
Åse Berge-Haveland Jobbveileder 91908812 Send e-post
Benedicte Lie Engelsen Jobbveileder 91904164 Send e-post
Dan Ruben Wiig Aadland Jobbveileder 91922274 Send e-post
Elisabeth Hellevang Størksen Jobbveileder 96944076 Send e-post
Elisabeth Osa Vikenes Jobbveileder 91902239 Send e-post
Erik Hole Jobbveileder 91923117 Send e-post
Geir Otto Ånensen Jobbveileder 91359728 Send e-post
Halvard Stensund Jobbveileder 98262038 Send e-post
Hanne Tønseth Jobbveileder 95005246 Send e-post
Inga Falch Jobbveileder 91908733 Send e-post
Inger Bente Abbedissen Jobbveileder 98262085 Send e-post
Ingunn Strømberg Aastvedt Jobbveileder 96913164 Send e-post
Joakim Moen Jobbveileder 91906209 Send e-post
Kenneth Joseph Jobbveileder 96913264 Send e-post
Klaus Vatne Jobbveileder 91923282 Send e-post
Line Askevold Nilsen Jobbveileder 96944151 Send e-post
Lisbeth Mosaker Jobbveileder 90046237 Send e-post
Margrete Andersen Jobbveileder 96912924 Send e-post
Marit Heitkøtter Lien Jobbveileder 91901296 Send e-post
Merete Wik Silden Jobbveileder 98296347 Send e-post
Mette Fjellby Monsen Jobbveileder 91882337 Send e-post
Siw Benedikte Gjertsen Jobbveileder 98262107 Send e-post
Sunniva Songstad Jobbveileder 91903227 Send e-post
Therese Myhre Odfjell Jobbveileder 91900445 Send e-post
Tone Hesjedal Jobbveileder 93425817 Send e-post

Avklaringsavdelingen er lokalisert i Lars Hilles gt 19 i Bergen sentrum, Nesttunvegen i Fana og Brugata i Os.

Din Jobbhelse

Wenche Breistein Rubecksen Avdelingsleder 98262497 Send e-post
Frode Tertnes HMS-rådgiver 98262022 Send e-post
Ann Marit Langeland Sivertsen Jobbveileder 41214333 Send e-post
Frode Hansen Jobbveileder 91902354 Send e-post
Gunnhild Sørbø Jobbveileder 98262029 Send e-post
Heidi Svedal Sellevold Jobbveileder 98262052 Send e-post
Inge Boge Jobbveileder 98262036 Send e-post
Mona Steffensen Jobbveileder 91907289 Send e-post
Natasha P. Aarskog Ivarsflaten Jobbveileder 46749626 Send e-post
Silje Haukeland Jobbveileder 91909363 Send e-post
Tiril Halvorsen Jobbveileder 93437016 Send e-post
Anne Berit Eik Jobbveileder / ergoterapeut 98262087 Send e-post
Malene Sævrøy Johannessen Jobbveileder / ergoterapeut 96912982 Send e-post
Unni Vøllestad Larsen Jobbveileder / ergoterapeut (i permisjon) 98262488 Send e-post
Elise Minde Jobbveileder / ernæringsfysiolog 91906751 Send e-post
Amalie Nilssen Hagesæter Jobbveileder / fysioterapeut 98238140 Send e-post
Anne Marte Paulsen Jobbveileder / fysioterapeut 90402163 Send e-post
Kjersti Skotnes Jordal Jobbveileder / fysioterapeut 98296359 Send e-post
Lars Øyind Rabbevåg Jobbveileder / fysioterapeut 98238143 Send e-post
Linda Eikeland Jobbveileder / fysioterapeut 98296350 Send e-post
Mari Stai Jobbveileder / fysioterapeut 91906138 Send e-post
Miriam Røshol Jobbveileder / fysioterapeut 91906674 Send e-post
Synne Irgens Vassenden Jobbveileder / fysioterapeut 98296340 Send e-post
Synnøve Haraldsen Rykkje Jobbveileder / fysioterapeut 97095610 Send e-post
Truls Flønes Lillebø Jobbveileder / fysioterapeut 91905809 Send e-post
Åse Britt Vilkensen Jobbveileder / sykepleier 96914230 Send e-post
Ingrid Mjanger Thorsnes Jobbveileder / sykepleier 98262044 Send e-post
Lin Margrethe Barsnes Ytreland Jobbveileder / Sykepleier 91925212 Send e-post
Martika Irene Brook Jobbveileder / Sykepleier 96943168 Send e-post
Gro Flatøy Jobbveileder / sykepleier(i permisjon) 98262072 Send e-post

Din jobbhelse jobber med følgende tiltak: Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), Oppfølging sykmeldte arbeidstakere og som underleverandør til bedrifthelsetjeneste (BHT). Avdelingen er lokalisert i Storbotn 108.

Oppfølging innvandrere med behov for utvidet bistand

Cecilie Viken Avdelingsleder 45290625 Send e-post
Brita Eskeland Jobbveileder 91905512 Send e-post
Hanne Kaarstad Jobbveileder 91906657 Send e-post
Hege Stave Larsen Jobbveileder 47799965 Send e-post
Paramjit Kaur Jobbveileder 91909530 Send e-post
Petter Nødtvedt Iversen Jobbveileder 96917377 Send e-post

Oppfølging – innvandrere er lokalisert i Storbotn 108 i Åsane.