Jobbsøker - ikon

Bredt tilbud for

deg som søker

Trenger du bistand til å avklare dine arbeidsmuligheter og hva som kan være riktig jobb for deg? Har du helsemessige utfordringer og trenger å styrke din arbeidsevne? Har du behov for opplæring eller kvalifisering for å komme i arbeid? Eller trenger du hjelp til å finne arbeid eller hjelp til å bli stående i arbeid? Da kan det være vi har det rette tiltaket for deg. A2G Kompetanse har en rekke arbeidsrettede tiltak for deg som er arbeidssøker, sykmeldt, som står i fare for å falle ut av arbeid eller som har nedsatt arbeidsevne. Vi har også flere spesialtiltak for personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom eller for personer med lese- og skrivevansker. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Oppfølging - Studier med støtte

Tiltaket er et tilbud til studenter med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer som trenger individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre høyere utdanning.

Oppfølging for innvandrere med behov for utvidet bistand

Oppfølging for innvandrere med behov for utvidet bistand skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid.

Oppfølging sykmeldte arbeidstakere

Dette tiltaket gir den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å beholde eksisterende arbeidsforhold og stabilisere sin arbeidsdeltakelse.