Innsøker - ikon

For

innsøkere

A2G Kompetanse arrangerer en rekke ulike arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for NAV. Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid. Vi tilbyr tiltak til personer både med moderate og omfattende bistandsbehov, samt vi har flere tiltak spesielt tilpasset personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom og personer med lese- og skrivevansker. Vi har også tiltak for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP), samt vi tilbyr praksisutplassering for elever i videregående skole. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Avklaring

Avklaring gir en individuell og systematisk kartlegging av deltakers arbeidsevne, samt en vurdering av deltakers eventuelle behov for ytterligere bistand for å få eller beholde arbeid.

KVP Avklaring

KVP Avklaring er et tiltak som inneholder avklaring, kurs, arbeidstrening i ordinære bedrifter og tett individuell oppfølging. Målgruppen for tiltaket er deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune.