Slik gikk Benjamin fra en hverdag uten rutiner til fagbrev og fast jobb

Med et avbrutt læringsløp som mekaniker for tunge kjøretøy, hadde Benjamin mistet alt håp om en aktiv deltakelse i yrkeslivet. Heldigvis fikk han en ny sjanse hos A2G og MAN Truck & Bus.
– Mangelen på rutiner førte til at jeg la meg om morgenen og stod opp om kvelden. Timene jeg var våken gikk med til å spille eller kjøre bil. Livet var ganske vanskelig på den tiden, forteller Benjamin.
Fikk lærekontrakt
Dette beskriver tilværelsen til Benjamin da han kom i kontakt med A2G for noen år siden. Han har aspergers og har hatt store utfordringer med å finne sin plass. Sammen med A2G tok han derfor kontakt med MAN Truck & Bus.
– For 2 år siden dukket det opp en dame og en litt forsiktig gutt i døren til kontoret mitt. De ville levere en søknad, noe som passet godt fordi vi hadde behov for en lærling på delelageret vårt, forteller Idar Sylta, daglig leder i MAN Truck & Bus.
Selskapet endte opp med å tilby ham lærekontrakt, og uken før han skulle begynne tok Benjamin kontakt og ba om et møte.
– Han kom hit sammen med veilederen sin i A2G. Benjamin skalv som et aspeløv da han stotrende fortalte at han hadde aspergers og en del utfordringer knyttet til diagnosen. Jeg er ganske sikker på at Benjamin på det tidspunktet tenkte at det nå var slutt på dette prosjektet. Vi snakket sammen og fant ut at det ikke var noen stor utfordring likevel og vi i alle fall måtte gi det et forsøk.
Etter å ha forklart hva diagnosen innebærer og hvordan den kan påvirke arbeidshverdagen, fikk begge parter en fin prat og en tydelig avklaring i hvordan de kunne gå frem for å gjøre prosessen best mulig.
– Benjamin fortalte selv at han hadde dårlige erfaringer med å være åpen om diagnosen og ble derfor svært positivt overrasket over utfallet i samtalen. Det at vi nå skulle få en lærling som hadde noen utfordringer, valgte vi å fortelle til alle. sier Idar.
Sammen med ansatte, hadde de derfor et allmøte for å fortelle at det påfølgende mandag ville starte en ny lærling. Med noen utfordringer og en diagnose, ville han noen ganger ha behov for å trekke seg litt unna.
– Dette ble positivt mottatt og gjorde at starten ble god. Siden har det gått veldig bra. Jeg opplever at Benjamin har gjennomført en tilnærmet normal læretid, med god fremgang, mestring og mange gode diskusjoner underveis.
Fikk lærekontrakt
Etter en tilnærmet normal læreperiode tok Benjamin fagprøven i reservedelsfaget og bestod med glans, noe som ikke var en overraskelse for verken Idar eller kollegene.
– Nå har jeg fast jobb og er snart i mål med nytt fagbrev, denne gangen for tunge kjøretøy, forteller Benjamin stolt.
Hvordan vil du si at livet ditt har forandret seg etter at du begynte her?
– Jeg har fått mer struktur på dagene mine, mye takket være Lene, veilederen min i A2G. Hun kommer innom og besøker meg jevnlig og er en god samtalepartner når jeg trenger noen å snakke med. Jeg har også blitt bedre kjent med meg selv, og hva jeg sliter med. Nå vet jeg hvordan jeg skal håndtere vanskelige situasjoner og føler at jeg har bedre kontroll på meg selv.
Hvilke erfaringer sitter du igjen med som arbeidsgiver?
– Det viktigste vi har lært er at hvis du ikke gir folk en sjanse, så finner du heller aldri ut hvor bra det kan bli. Av og til må du ta en sjanse. Åpenhet om diagnose og utfordringer har bidratt til et rausere og mer åpent arbeidsmiljø hos oss. Med fagbrev i delelagerfaget og snart i buss- og mekanikerfaget er Benjamin blitt en viktig ressurs for oss. Vi må normalisere at mennesker har ulike utfordringer og ikke være redde for å stille krav, avslutter Idar.