logo-1-1-300x131

Internasjonalt teknologi-selskap har suksess med arbeidsinkludering:

- Det er ikke alt man kan studere seg til

Itslearning er tuftet på læring og utdanning, men til å teste produktene sine bruker de ansatte både med og uten studiepoeng. Denne kompetansen henter de fra A2G.
Med flere millioner brukere verden over har itslearning gått fra å være en lokal oppstartsbedrift, til å ha blitt et stort internasjonalt selskap som vil bidra til å forbedre utdanning gjennom teknologi.

Linn Bredesen er Head of Technology i itslearning og jobber med teamene som blant annet tester software. Det er et nitid arbeid som krever konsentrasjon og presisjon.

Men selv om hele selskapet er tuftet på læring og utdanning, er det likevel enkelte ting som ikke kan læres. Noen har et naturtalent.

– De fleste hos oss har bachelor- eller mastergrad. Men vi har sett at det ikke er alt man kan studere seg til. A2G er flinke til å koble mennesker med arbeid og har sendt oss noen som passer perfekt.
Se video: Slik jobber A2G med arbeidsinkludering

For når en ny software skal lanseres og flere millioner mennesker skal ta i bruk systemet, er itslearning nødt til å være sikker på at alt er skikkelig testet. Et tverrfaglig team sikrer dette, og med på laget har de kompetanse som ingen kan studere seg til.

– Det har vist seg at noen mennesker trives ekstra godt med å teste ut programvare og har egenskaper som gjør dem godt egnet til dette, forteller Bredesen.
Ingen tilfeldighet

Det er A2G som har koblet jobbsøkere med itslearning, og det er ikke tilfeldig at de har hatt suksess.

A2G jobber systematisk for å finne de jobbsøkerne som passer best inn hos bedriftene. Det innebærer blant annet at disse får relevant opplæring før de blir sendt ut til bedriftene.

– Det har styrket test-teamene våre. Vi får bedre tverrfaglighet og mer mangfoldige team med jobbsøkerne fra A2G, forteller Bredesen.
– Det er ikke alt man kan studere seg til.

Linn Bredesen, Head of Technology i itslearning.
Uslepne diamanter
I flere år har også Stavanger-bedriften Wellbore Integrity Solutions samarbeidet med bedrifter som A2G.

Det måtte en nasjonal krise til før Livastøl fikk øynene opp for arbeidsinkludering.

– Da det var manko på fagfolk etter oljekrisen, måtte vi se etter andre muligheter. Det var da vi kom over tjenesten med arbeidsinkludering. Siden den gang har vi ikke sett oss tilbake. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med A2G.

– Selv om det ofte snakkes om hvor bra det er for hele samfunnet at mennesker som ellers ikke ville ha vært i arbeid får innpass i arbeidslivet, er det i høyeste grad en vinn-vinn-situasjon, sier personalsjef Deborah Livastøl.
Livastøl er sikker på at gjennom A2G har de fått arbeidstakere som passer perfekt og som de ellers ikke ville ha fått tak i gjennom vanlige jobbsøknader.

– Vi har fått tak i uslepne diamanter. Det er ulike årsaker til at noen havner utenfor arbeidslivet, og ofte er det ikke mer dramatisk enn at man har havnet mellom to stoler, en pause, eller av en eller annen grunn havnet bakpå med utdannelse.
Debbie-14
Wellbore Integrety Solutions holder til i Stavanger. A2G er etablert med flere avdelinger i Rogaland og ber bedrifter som er nysgjerrige på arbeidsinkludering ta kontakt.
God oppfølging fra A2G
Livastøl er tydelig på at oppfølgingen fra A2G gjør det enklere og tryggere å ta imot deltakerne.

– Fra dag én har vi og deltakeren en kontaktperson i A2G. Hvis det skulle være noe, er det bare å ringe, og A2G stiller på flekken. Det er et godt system som fungerer veldig bra. Måten A2G ivaretar deltakerne på er en ekstra trygghet for oss, sier Livastøl.

Til bedrifter som vegrer seg fordi de ikke har kompetanse til å ta imot noen som drømmer om en ny sjanse i arbeidslivet kan Livastøl forsikre om at de får all den hjelpen de trenger fra A2G:

– Veileder fra A2G følger opp hele veien, og det er også mulig å få tilskudd til kompetansebygging og kurs om det skulle være nødvendig, forklarer Debbie.
– Det å finne den riktige matchen mellom jobbsøker og jobb er vår spesialkompetanse.

Steinar Halvorsen, fungerende administrerende direktør i A2G.
En samarbeidspartner for næringslivet
Hos A2G er Steinar Halvorsen glad for å høre at bedriftene får mye igjen for å samarbeide med dem. Som fungerende administrerende direktør i A2G er han er opptatt av at de bidrar med noe inn til bedriftene.
– I A2G jobber mennesker som forstår arbeidslivets behov og skjønner at det er viktig med fleksibilitet og profesjonell oppfølging når vi er involvert. Vi har et godt system rundt det vi gjør og får gode tilbakemeldinger, sier Halvorsen.

Siden 1966 har A2G jobbet med å koble jobbsøkere utenfor arbeidslivet med næringslivet. Nærmere 6000 mennesker går igjennom A2G-systemet hvert år.

– Vi har til enhver tid 1300 - 1600 mennesker i A2G, og mange av disse er ute i bedrifter. Vi lærer noe nytt hver dag, og vi ser at for å behandle mennesker likt, må de ofte behandles ulikt med sine individuelle tilpasninger, forklarer Halvorsen.
Steinar
Steinar Halvorsen Fung, administrerende direktør i A2G
– Vi har til enhver tid 1300 - 1600 mennesker i A2G, og mange av disse er ute i bedrifter. Vi lærer noe nytt hver dag, og vi ser at for å behandle mennesker likt, må de ofte behandles ulikt med sine individuelle tilpasninger, forklarer Halvorsen.

– De ansatte gjør en kjempejobb. Det er mye større krav til resultater og effektivitet i dag enn det var for noen år siden. Vi har en kultur som er opptatt av næringslivet og å komme med løsninger som gjør bedriftene vi samarbeider med enda bedre, sier Halvorsen.

Han er ikke i tvil om hvorfor det er viktig å få flere ut i arbeid. Han viser til en rapport som Samfunnsøkonomisk Analyse har laget på oppdrag fra Arbeid & Inkludering i NHO.

– I rapporten kommer det frem en rekke positive sider det å ha folk i arbeid har for samfunnet. En person som kommer i jobb og beholder jobben i ti år gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 4,6 millioner kroner. Skulle den samme personen i stedet aldri komme inn i arbeidslivet, vil det fort kunne koste samfunnet mer enn 20 millioner kroner.
Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram