logo-1-1-300x131

For jobbsøker

Nye muligheter gjennom A2G

A2G Kompetanse leverer arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for NAV. 

Trenger du bistand til å avklare dine arbeidsmuligheter og hva som kan være riktig jobb for deg? Har du helsemessige utfordringer og trenger å styrke din arbeidsevne? Har du behov for opplæring eller kvalifisering for å komme i arbeid? Eller trenger du hjelp til å finne arbeid eller hjelp til å bli stående i arbeid? Da kan det være vi har det rette tiltaket for deg. A2G Kompetanse har en rekke arbeidsrettede tiltak for deg som er arbeidssøker, sykmeldt, som står i fare for å falle ut av arbeid eller som har nedsatt arbeidsevne. Vi har også spesialtiltak for personer med psykiske helseutfordringer og for personer med personer med autismespekterforstyrrelser. 

All innsøking i våre arbeidsrettede tilbud går via NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å få en vurdering av om vårt tilbud er aktuelt for deg. 

Til høyre finner du nærmere informasjon om våre tiltak.
Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram