Logistikk

Logistikk-avdelingen betjener kunder over hele Hordaland med utgangspunkt i vår lokasjon i Blådalen 39 i Åsane. Vi tilbyr utprøving og opplæring innenfor yrkesområdene transport, lager og produksjon. Vi utfører faste lager- og distribusjonsoppdrag for både privatpersoner og faste bedrifter i Bergensområdet. Praksis ved våre avdelinger innebærer varierte arbeidsoppgaver enten inne på et av våre lagerlokaler eller ute på transportoppdrag. Vi gir gode muligheter for tilrettelegginger når det gjelder oppgaver og aktivitetsnivå, samt fysiske tilrettelegginger på arbeidsplassen.

Lager og produksjon
I arbeidspraksis innenfor lager vil en få opplæring i ordrebehandling, lagerhold, samt pakking og klargjøring av forsendelser. Vi kan og tilby praksis innen møbelmontering. For personer med truckførerbevis kan vi tilby praksis på truck T4.

Transport
I arbeidspraksis innenfor transport kan vi tilby praksis både som sjåfør og sidemann. Som en del av arbeidet vil en blant annet få opplæring i lasting, lossing og sikring av varer, samt ruteplanlegging. Våre sjåfører og sidemenn har ansvar for utføring av enklere vedlikehold av utstyr og daglig ettersyn/ kontroll av kjøretøy. A2G Logistikk har høyt fokus på kundebehandling og fleksibilitet ut mot nye og eksisterende kunder.  Vår bilpark består i hovedsak av kl. B biler, med det er også mulighet for praksis innen kl. C1 dersom man har godkjent direktivkurs.