KVP Avklaring

KVP Avklaring er et tiltak som inneholder avklaring, kurs, arbeidstrening i ordinære bedrifter og tett individuell oppfølging. Målgruppen for tiltaket er deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune.

Det er kontinuerlig inntak i KVP Avklaring og ingen ventetid på oppstart. I starten av tiltaket utarbeider vi en individuell plan sammen med deltaker, som beskriver innholdet i og målet med tiltaket. Tiltaket inneholder ulike aktiviteter som settes sammen til en ukeplan for den enkelte deltaker, enten på heltid eller deltid.

Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med NAV sosialtjeneste, slik at vi finner gode løsninger for hver deltaker. Det gjennomføres derfor jevnlige evalueringsmøter med NAV og deltaker.

Deltaker vil ha én fast veileder som følger opp deltaker fra oppstart til avslutning av tiltaket. Denne veilederen deltar på fellesmøter med NAV, finner egnet praksisbedrift, følger opp i praksisperioden og gir deltaker bistand til å få ordinært arbeid.

Vi tilbyr følgende aktiviteter i KVP Avklaring:

Avklaring:
Avklaring av arbeidsevne er et viktig element i tiltaket. Vi kartlegger deltakers interesser, helsesituasjon, personlige egenskaper og utfordringer, samt sosiale og materielle forhold. Denne kartleggingen skjer både gjennom individuelle samtaler, ved hjelp av karriereveiledningsverktøy, i gruppesammenheng og i arbeidspraksis.  

Kurs:
Vi har 4 kurs for deltakere i KVP Avklaring:

  • Motivasjon og mestring
  • Friskere hverdag (kosthold og fysisk aktivitet)
  • Personlig økonomi
  • Jobbklubb

Det vurderes individuelt hvilke kurs deltaker er med på.

Arbeidstrening i ordinær bedrift:
Som en del av tiltaket tilbyr vi arbeidstrening i ordinær bedrift. Veileder følger jevnlig opp deltaker i arbeidspraksisen. Arbeidspraksis i en ordinær bedrift gir en god avklaring av arbeidsevnen. Gjennom arbeidspraksisen får man avklart for eksempel samarbeidsevne, tempo, stabilitet, sosial tilpasning, overholdelse av arbeidstid mm. Arbeidspraksisen gir deltaker innsikt i sine yrkesmuligheter og avdekker eventuelle behov for tilrettelegging.Dersom arbeidstreningen fungerer bra, er målet at deltaker skal få arbeid i praksisbedriften eller i liknende stilling i annen bedrift.

Har du spørsmål vedrørende KVP Avklaring ta kontakt med fagsjef Wenche Iren Warberg eller avdelingsleder Linn Baug.

Formål: Bistand for å få og/eller beholde ordinært arbeid

Målgruppe: Personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for oppfølging for å få eller beholde arbeid

Varighet: 6 måneder, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år

Ytelse: Deltakerne mottar ytelser fra NAV eller lønn fra arbeidsgiver

Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor