Barnehage

Er du interessert i arbeid med barn og liker å omgås forskjellige mennesker i alle aldre? Da kan arbeid i barnehage være et godt valg for deg. Arbeidsavklaring og arbeidspraksis i barnehagen kan hjelpe deg å finne ut om arbeid med barn og andre oppgaver knyttet til barnehagedrift passer i forhold til din helse, dine interesser og personlige egenskaper. Godkjent politiattest er en forutsetning.

Opplæring og arbeidspraksis i vår barnehage kan gi deg: 

  • grunnleggende forståelse for og kunnskap om arbeid i barnehage
  • kompetanse på planlegging og gjennomføring av aktiviteter for barn i alderen 0-6 år
  • kunnskap om samhandling med barn, foreldre og kollegaer
  • erfaring med praktisk arbeid rundt rutiner og organisering på avdelingen
  • kjennskap til grunnleggende verdier og holdninger i omsorgs- og oppvekstsektoren
  • erfaring fra arbeid i vaktsystemer
  • dokumentert arbeidserfaring fra barnehage og bistand i jobbsøkerprosessen

Du får individuell tilpasset opplæring gjennom å delta i arbeidet og vi kan avklare både mot barnehageyrket og mot arbeidslivet generelt.  Vi bistår deg i jobbsøkerprosessen.  God arbeidserfaring og referanser kan være avgjørende for suksess i jobbsøking.

A2G barnehagen er lokalisert i Blådalen 35 i Åsane.