En ny tid for miljøet

A2G er i full gang med å miljøsertifiserer seg (ISO 14001). Det ligger i A2G sin natur, mener Bratshaug:

– Miljø og bærekraftsansvar anser vi som å være en del av samfunnsansvaret, noe A2G har hatt som en del av sitt DNA fra da bedriften ble etablert. Miljøfokuset har kommet vesentlig sterkere de siste årene, både som en generell forventning fra kunder og samarbeidspartnere, men også som en forventning fra folk flest.

Bratshaug regner med at miljøfokuset vil bli en del de fremtidige konkurransekravene i flere bransjer fremover.  – A2G er blitt innovativ de siste årene og dette miljøengasjementet er også ekte og kommer til uttrykk på flere måter for alle dem som jobber i A2G og for de vi samarbeider med

Lokalmatringen

Vi har fått dekket vårt rekrutteringsbehov, samtidig som vi gir noe tilbake.

Preben Rasmussen er grunder og daglig leder i Lokalmatringen, en markedsplass hvor forbruker kan handle direkte fra bonden. Bedriften er i vekst og hadde behov for å øke bemanningen.

Preben kontaktet A2G etter tips fra en annen grunder bedrift som hadde positiv erfaring med å ansette via A2G.

Tradisjonell stillingsutlysning kan “skremme vekk” gode søkere fordi kravene kan virke uoppnåelige.

Gjennom prosessen med A2G fikk vi mulighet til å bli kjent med kandidaten, og å knytte bånd på en annen måte enn ved tradisjonell rekruttering. Vi er opptatt av å bygge gode team, og å finne personer som har en lidenskap. Grete Grimstad, næringslivskontakt i A2G, satt seg grundig inn i vårt behov, og etter 3 uker presenterte hun en kandidat som for oss har blitt en kjempesuksess! God forventningsavklaring, felles mål, og tett oppfølging fra A2G ble vår suksess oppskrift.