En ny tid for miljøet

A2G er i full gang med å miljøsertifiserer seg (ISO 14001). Det ligger i A2G sin natur, mener Bratshaug:

– Miljø og bærekraftsansvar anser vi som å være en del av samfunnsansvaret, noe A2G har hatt som en del av sitt DNA fra da bedriften ble etablert. Miljøfokuset har kommet vesentlig sterkere de siste årene, både som en generell forventning fra kunder og samarbeidspartnere, men også som en forventning fra folk flest.

Bratshaug regner med at miljøfokuset vil bli en del de fremtidige konkurransekravene i flere bransjer fremover.  – A2G er blitt innovativ de siste årene og dette miljøengasjementet er også ekte og kommer til uttrykk på flere måter for alle dem som jobber i A2G og for de vi samarbeider med