Henning fikk en ny sjanse i arbeidslivet: Arbeidstrening hos Lindab ble redningen

– Jeg var ikke særlig bekymret da Aker Solution la ned avdelingen på Ågotnes. Med både relevant utdanning og lang erfaring tenkte jeg at det ville dukke opp en ny stilling relativt fort. Det viste seg dessverre ikke å være tilfelle.

Stort nettverk av bedrifter

Med utdanning som materialadministrator og lang erfaring som logistikkoordinator, ble han vurdert som overkvalifisert til lagerjobbene han søkte på. Med unntak av et vikariat på seks måneder, forble Henning arbeidsledig.

– Jeg hadde nesten gitt opp da jeg kom i kontakt med A2G i 2019. Sammen med veileder og næringslivskontakt ble vi enige om at lagerjobb fremdeles var målet. Men for å bli vurdert på lik linje med andre søkere var jeg avhengig av en fersk referanse som lagermedarbeider, forklarer Henning.

A2G har et stort nettverk av bedrifter som ønsker å bidra til at mennesker som står utenfor arbeidslivet skal få mulighet til å komme tilbake. En av disse bedriftene er Lindab, et selskap som distribuerer produkter og systemløsninger for byggebransjen. Driftssjef, Anette Nedrud,  er en viktig del av dette arbeidet.

– Jeg vet hvor stor betydning det har fordi jeg selv har kjent på hva det vil si å stå utenfor arbeidslivet. Da jeg begynte i arbeidstrening på lager fikk jeg kjenne på gleden ved å mestre og ikke minst bekreftet at dette var arbeidsoppgaver som jeg stortrives med. Etter hvert ble jeg arbeidsleder, en rolle som har gitt meg en unik kompetanse og erfaring i å hjelpe andre i tilsvarende utfordringer.

Mestring og inkludering i et trygt miljø

Hos Anette og Lindab får deltakerne kjenne mestring og inkludering i et godt arbeidsmiljø. De kvalifiserer seg i lager og logistikkfaget og får en fersk referanse med seg videre. Med seg har hun medarbeidere som på hver sin måte bidrar til god opplæring og et godt arbeidsmiljø.

– Vi er som en stor familie. Da Henning kom til Lindab, hadde vi ikke mulighet til å ansette, men vi bidro til å skaffe en referanse som ble avgjørende for å få jobb et annet sted. Det er mange veier til målet og som bedrift er det flere måter å bidra på, sier Anette.

Ved hjelp av næringslivskontakt i A2G, Grete Grimstad, kunne Henning begynne i et sommervikariat hos Nortura Proff. Han er nå fast ansatt og har jobbet der i to år. Henning er takknemlig for muligheten han fikk hos Lindab og holder fremdeles kontakten med dem.

Skreddersøm på arbeidsgivers premisser

Viktige suksessfaktorer i avtalen mellom IKEA og A2G er tydelige rammebetingelser og forventninger.  Gjennom A2G sin tilstedeværelse og tett samarbeid har begge parter erfart hva som fungerer i praksis og lært av hverandre.  Hilde Therese Kvamme som følger opp IKEA på vegne av A2G, har opparbeidet seg detaljkunnskap om arbeidsoppgaver og hva IKEA vektlegger år de ansetter. Hun binder dette sammen med sin tilstedeværelse, og den dialogen hun har med alle parter i prosessen mot en ansettelse.

https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2022/ringer-i-vannet-nar-inkludering-og-rekruttering-blir-ett/?fbclid=IwAR11KrRQTDi7E0sAMCVj2CQ-OZZGWBoGd23BteRSWOpBfUWZ9XL46MfNS2Y

Det er god business å jobbe strategisk og systematisk med mangfold!

Når mennesker faller ut av arbeidslivet, forsvinner ofte mestringstroen. Vår jobb er å bygge opp igjen mestrinstro og fokus på egne ressurser.

Linn Hauge Støle, avdelingsleder i A2G.

Skal du være en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden er det viktig at du kan vise til at du jobber med mangfold og inkludering.

Monica Bogstad, Country People and Culture manager IKEA Norway

Hør podkasten her

Inkludering som god rekruttering!

A2G bidrar med inkluderingskompetanse gjennom tilstedeværelse og lav terskel for å ta opp ting som skjer i hverdagen. Detaljkunnskap om arbeidsoppgavene i bedriften og hva IKEA vektlegger når de ta imot kandidater fra oss, er en viktig suksessfaktor sier Linn Hauge Støle, leder for AFT tiltaket i A2G.

IKEA tar inn kandidater fra A2G på likt grunnlag som alle andre de rekrutterer. Kandidatene går gjennom de samme opplæringsrutiner og inkluderes i arbeidsmiljøet på akkurat samme måte som alle andre kandidater. Det at det stilles krav – skaper mestrinstro hos våre kandidater sier hun.

“Hvordan skal jeg fortelle til en leder at, nå sliter jeg - det jobber vi masse med” sier Linn. Når båndene er så tette, kan man snakke om disse tingene. Det gir grunnlag for god tilrettelegging og arbeidsinkludering.

Se debatten fra Arendalsuka her

Solide relasjoner og tillit bidrar til god rekruttering!

Hilde Therese Kvamme fra A2G har en veldig god dialog med oss ledere, og er mye til stede og tilgjengelig for oss når vi trenger henne. Hun kommer med gode kandidater og har vært her så lenge at hun vet i hvilken avdeling kandidatene best passer inn.

Silje Jacobsen, shopkeeper på IKEA.

https://vimeo.com/740868273

Lokalmatringen

Vi har fått dekket vårt rekrutteringsbehov, samtidig som vi gir noe tilbake.

Preben Rasmussen er grunder og daglig leder i Lokalmatringen, en markedsplass hvor forbruker kan handle direkte fra bonden. Bedriften er i vekst og hadde behov for å øke bemanningen.

Preben kontaktet A2G etter tips fra en annen grunder bedrift som hadde positiv erfaring med å ansette via A2G.

Tradisjonell stillingsutlysning kan “skremme vekk” gode søkere fordi kravene kan virke uoppnåelige.

Gjennom prosessen med A2G fikk vi mulighet til å bli kjent med kandidaten, og å knytte bånd på en annen måte enn ved tradisjonell rekruttering. Vi er opptatt av å bygge gode team, og å finne personer som har en lidenskap. Grete Grimstad, næringslivskontakt i A2G, satt seg grundig inn i vårt behov, og etter 3 uker presenterte hun en kandidat som for oss har blitt en kjempesuksess! God forventningsavklaring, felles mål, og tett oppfølging fra A2G ble vår suksess oppskrift.

A2G, det magiske bindeleddet!

Tore Ragnhild Heia er daglig leder i Mosaic Medical, et privat legesenter på Forus.

Heia ble kontaktet av en veileder i A2G som på vegne av en kandidat ønsket muligheten for jobbsmak hos dem. Jobbsmak er tilbud for jobbklare kandidater som ønsker å teste ut et yrke eller en arbeidsplass. Bedriften som tilbyr jobbsmak, har mulighet til å ansette dersom de finner riktig kandidat til jobben.

Heia forteller at kandidaten kom inn uten bakgrunns erfaring fra helse. Hun møtte oss med en nysgjerrighet og et sterkt ønske om å få jobbe med noe helserelatert og vurderte å utdanne seg i den retning. Veilederen fra A2G hjalp både oss som bedrift og kandidaten gjennom prosessen. A2G sin veileder var alltid tilgjengelig for oss og pushet oss som arbeidsgiver til å finne gode løsninger. Hun skapte trygghet i prosessen og var bindeleddet opp mot NAV.

Samarbeidet har resultert i at Mosaic Medical har ansatt kandidaten som kombinerer jobben med å utdanne seg til helsesekretær.

Arbeidsplassen hadde ikke vært den samme uten kandidaten fra A2G. Samtidig er dette et bevis på at en ikke skal være så skeptisk til å ta imot kandidater som i utgangspunktet ikke har den kompetanse og bakgrunn som kreves. Vi har funnet gull, avslutter Heia.