Lokalmatringen

Vi har fått dekket vårt rekrutteringsbehov, samtidig som vi gir noe tilbake.

Preben Rasmussen er grunder og daglig leder i Lokalmatringen, en markedsplass hvor forbruker kan handle direkte fra bonden. Bedriften er i vekst og hadde behov for å øke bemanningen.

Preben kontaktet A2G etter tips fra en annen grunder bedrift som hadde positiv erfaring med å ansette via A2G.

Tradisjonell stillingsutlysning kan “skremme vekk” gode søkere fordi kravene kan virke uoppnåelige.

Gjennom prosessen med A2G fikk vi mulighet til å bli kjent med kandidaten, og å knytte bånd på en annen måte enn ved tradisjonell rekruttering. Vi er opptatt av å bygge gode team, og å finne personer som har en lidenskap. Grete Grimstad, næringslivskontakt i A2G, satt seg grundig inn i vårt behov, og etter 3 uker presenterte hun en kandidat som for oss har blitt en kjempesuksess! God forventningsavklaring, felles mål, og tett oppfølging fra A2G ble vår suksess oppskrift.

A2G, det magiske bindeleddet!

Tore Ragnhild Heia er daglig leder i Mosaic Medical, et privat legesenter på Forus.

Heia ble kontaktet av en veileder i A2G som på vegne av en kandidat ønsket muligheten for jobbsmak hos dem. Jobbsmak er tilbud for jobbklare kandidater som ønsker å teste ut et yrke eller en arbeidsplass. Bedriften som tilbyr jobbsmak, har mulighet til å ansette dersom de finner riktig kandidat til jobben.

Heia forteller at kandidaten kom inn uten bakgrunns erfaring fra helse. Hun møtte oss med en nysgjerrighet og et sterkt ønske om å få jobbe med noe helserelatert og vurderte å utdanne seg i den retning. Veilederen fra A2G hjalp både oss som bedrift og kandidaten gjennom prosessen. A2G sin veileder var alltid tilgjengelig for oss og pushet oss som arbeidsgiver til å finne gode løsninger. Hun skapte trygghet i prosessen og var bindeleddet opp mot NAV.

Samarbeidet har resultert i at Mosaic Medical har ansatt kandidaten som kombinerer jobben med å utdanne seg til helsesekretær.

Arbeidsplassen hadde ikke vært den samme uten kandidaten fra A2G. Samtidig er dette et bevis på at en ikke skal være så skeptisk til å ta imot kandidater som i utgangspunktet ikke har den kompetanse og bakgrunn som kreves. Vi har funnet gull, avslutter Heia.