Skreddersøm på arbeidsgivers premisser

Viktige suksessfaktorer i avtalen mellom IKEA og A2G er tydelige rammebetingelser og forventninger.  Gjennom A2G sin tilstedeværelse og tett samarbeid har begge parter erfart hva som fungerer i praksis og lært av hverandre.  Hilde Therese Kvamme som følger opp IKEA på vegne av A2G, har opparbeidet seg detaljkunnskap om arbeidsoppgaver og hva IKEA vektlegger år de ansetter. Hun binder dette sammen med sin tilstedeværelse, og den dialogen hun har med alle parter i prosessen mot en ansettelse.

https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2022/ringer-i-vannet-nar-inkludering-og-rekruttering-blir-ett/?fbclid=IwAR11KrRQTDi7E0sAMCVj2CQ-OZZGWBoGd23BteRSWOpBfUWZ9XL46MfNS2Y

Det er god business å jobbe strategisk og systematisk med mangfold!

Når mennesker faller ut av arbeidslivet, forsvinner ofte mestringstroen. Vår jobb er å bygge opp igjen mestrinstro og fokus på egne ressurser.

Linn Hauge Støle, avdelingsleder i A2G.

Skal du være en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden er det viktig at du kan vise til at du jobber med mangfold og inkludering.

Monica Bogstad, Country People and Culture manager IKEA Norway

Hør podkasten her

Inkludering som god rekruttering!

A2G bidrar med inkluderingskompetanse gjennom tilstedeværelse og lav terskel for å ta opp ting som skjer i hverdagen. Detaljkunnskap om arbeidsoppgavene i bedriften og hva IKEA vektlegger når de ta imot kandidater fra oss, er en viktig suksessfaktor sier Linn Hauge Støle, leder for AFT tiltaket i A2G.

IKEA tar inn kandidater fra A2G på likt grunnlag som alle andre de rekrutterer. Kandidatene går gjennom de samme opplæringsrutiner og inkluderes i arbeidsmiljøet på akkurat samme måte som alle andre kandidater. Det at det stilles krav – skaper mestrinstro hos våre kandidater sier hun.

“Hvordan skal jeg fortelle til en leder at, nå sliter jeg - det jobber vi masse med” sier Linn. Når båndene er så tette, kan man snakke om disse tingene. Det gir grunnlag for god tilrettelegging og arbeidsinkludering.

Se debatten fra Arendalsuka her

Solide relasjoner og tillit bidrar til god rekruttering!

Hilde Therese Kvamme fra A2G har en veldig god dialog med oss ledere, og er mye til stede og tilgjengelig for oss når vi trenger henne. Hun kommer med gode kandidater og har vært her så lenge at hun vet i hvilken avdeling kandidatene best passer inn.

Silje Jacobsen, shopkeeper på IKEA.

Lokalmatringen

Vi har fått dekket vårt rekrutteringsbehov, samtidig som vi gir noe tilbake.

Preben Rasmussen er grunder og daglig leder i Lokalmatringen, en markedsplass hvor forbruker kan handle direkte fra bonden. Bedriften er i vekst og hadde behov for å øke bemanningen.

Preben kontaktet A2G etter tips fra en annen grunder bedrift som hadde positiv erfaring med å ansette via A2G.

Tradisjonell stillingsutlysning kan “skremme vekk” gode søkere fordi kravene kan virke uoppnåelige.

Gjennom prosessen med A2G fikk vi mulighet til å bli kjent med kandidaten, og å knytte bånd på en annen måte enn ved tradisjonell rekruttering. Vi er opptatt av å bygge gode team, og å finne personer som har en lidenskap. Grete Grimstad, næringslivskontakt i A2G, satt seg grundig inn i vårt behov, og etter 3 uker presenterte hun en kandidat som for oss har blitt en kjempesuksess! God forventningsavklaring, felles mål, og tett oppfølging fra A2G ble vår suksess oppskrift.

A2G, det magiske bindeleddet!

Tore Ragnhild Heia er daglig leder i Mosaic Medical, et privat legesenter på Forus.

Heia ble kontaktet av en veileder i A2G som på vegne av en kandidat ønsket muligheten for jobbsmak hos dem. Jobbsmak er tilbud for jobbklare kandidater som ønsker å teste ut et yrke eller en arbeidsplass. Bedriften som tilbyr jobbsmak, har mulighet til å ansette dersom de finner riktig kandidat til jobben.

Heia forteller at kandidaten kom inn uten bakgrunns erfaring fra helse. Hun møtte oss med en nysgjerrighet og et sterkt ønske om å få jobbe med noe helserelatert og vurderte å utdanne seg i den retning. Veilederen fra A2G hjalp både oss som bedrift og kandidaten gjennom prosessen. A2G sin veileder var alltid tilgjengelig for oss og pushet oss som arbeidsgiver til å finne gode løsninger. Hun skapte trygghet i prosessen og var bindeleddet opp mot NAV.

Samarbeidet har resultert i at Mosaic Medical har ansatt kandidaten som kombinerer jobben med å utdanne seg til helsesekretær.

Arbeidsplassen hadde ikke vært den samme uten kandidaten fra A2G. Samtidig er dette et bevis på at en ikke skal være så skeptisk til å ta imot kandidater som i utgangspunktet ikke har den kompetanse og bakgrunn som kreves. Vi har funnet gull, avslutter Heia.