Skreddersøm på arbeidsgivers premisser

Viktige suksessfaktorer i avtalen mellom IKEA og A2G er tydelige rammebetingelser og forventninger.  Gjennom A2G sin tilstedeværelse og tett samarbeid har begge parter erfart hva som fungerer i praksis og lært av hverandre.  Hilde Therese Kvamme som følger opp IKEA på vegne av A2G, har opparbeidet seg detaljkunnskap om arbeidsoppgaver og hva IKEA vektlegger år de ansetter. Hun binder dette sammen med sin tilstedeværelse, og den dialogen hun har med alle parter i prosessen mot en ansettelse.

https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2022/ringer-i-vannet-nar-inkludering-og-rekruttering-blir-ett/?fbclid=IwAR11KrRQTDi7E0sAMCVj2CQ-OZZGWBoGd23BteRSWOpBfUWZ9XL46MfNS2Y

Gode formidlingstall fra A2G

De nasjonale statistikkene for 2021 fra Arbeid & Inkludering viser at A2G fikk 1239 deltakere i eller tilbake jobb i 2021. Gjennom solid kompetanse og god samhandling mellom veiledere, jobbsøkere, næringsliv og NAV er vi stolt over å ha bidratt til at så mange har fått jobb og en bedre hverdag.

Vi i A2G setter stor pris på alle våre samarbeidspartnere som bidrar til at flere som står utenfor arbeidslivet får en ny mulighet.