Gode formidlingstall fra A2G

De nasjonale statistikkene for 2021 fra Arbeid & Inkludering viser at A2G fikk 1239 deltakere i eller tilbake jobb i 2021. Gjennom solid kompetanse og god samhandling mellom veiledere, jobbsøkere, næringsliv og NAV er vi stolt over å ha bidratt til at så mange har fått jobb og en bedre hverdag.

Vi i A2G setter stor pris på alle våre samarbeidspartnere som bidrar til at flere som står utenfor arbeidslivet får en ny mulighet.