logo-1-1-300x131

Utdanning med støtte

Utdanning med støtte

Formål: Tilrettelagt bistand og oppfølging for å gjennomføre utdannelse, med målsetting om å få lønnet arbeid.
Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse inntil samlet varighet på 3 år og 6 måneder.
Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor
Målgruppe: Studenter og elever med psykiske helseutfordringer eller kognitive svekkelser som har behov for veiledning og støtte for å gjennomføre utdanning

Tiltaket er et tilbud til elever og studenter som trenger individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre utdanning på minimum videregående nivå.  Tilbudet innebærer støtte, veiledning og bistand til tilrettelegging i skole- eller studiehverdagen. Utdanning med støtte skal bidra til å øke de faglige og sosiale mulighetene for eleven/studenten, slik at man kan nå sitt utdanningsmål.

Aktuelle deltakere er personer som:

  • har psykiske helseproblemer eller kognitive svekkelser og trenger støtte til å gjennomføre skolegang/studier
  • har fått godkjent utdannelsen som opplæringstiltak gjennom NAV

Utdanning med støtte har følgende innhold:

  • Støtte- og motivasjonssamtaler
  • Strukturering av hverdagen og skolegangen/studiene, herunder studieteknikk
  • Utvikling av ferdigheter/sosiale ferdigheter
  • Bistand til praktiske oppgaver knyttet til skolegangen/studiet  
  • Samarbeid med utdanningsinstitusjon og støtteapparat

Tilbudet kan også innebære bistand til å finne arbeid etter fullført utdannelse gjennom at eleven/studenten får økt jobbsøkerkompetanse og bistand i jobbsøkerprosessen.

A2G Kompetanse leverer Utdanning med støtte i følgende regioner/kommuner i Vestland: Bergen; Vest/Askøy og Øygarden; Voss og Hardanger/Voss, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Kvam ogVaksdal; Nordhordland/Alver, Osterøy, Solund, Masfjorden, Gulen, Austrheim, Fedje og Modalen; Midthordland/Bjørnafjorden, Samnanger og Austevoll; Sunnhordland/Stord, Etne, Sveio, Bømlo, Fitjar, Tysnes og Kvinnherad Har du spørsmål vedrørende Utdanning med støtte ta kontakt med avdelingsleder Eva Enes på telefon 98238139 eller fagsjef Wenche Iren Warberg på telefon 40857695

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram