logo-1-1-300x131

Studier med støtte Rogaland

Studier med støtte Rogaland

Formål: Tilrettelagt bistand og oppfølging for å gjennomføre utdannelse, med målsetting om å få lønnet arbeid.
Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse inntil samlet varighet på 3 år og 6 måneder.
Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor
Målgruppe: Studenter og elever med psykiske helseutfordringer eller kognitive svekkelser som har behov for veiledning og støtte for å gjennomføre utdanning.

Tiltaket er et tilbud til elever og studenter som trenger individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre utdanning på minimum videregående nivå. Tiltaket gir også bistand ved overgang til ordinært lønnet arbeid.

Aktuelle deltakere er personer som:

 • har psykiske helseproblemer, kognitive svekkelser eller mild psykisk utviklingshemming
 • trenger støtte til å gjennomføre skolegang/studier
 • har fått godkjent utdannelsen som opplæringstiltak gjennom NAV

Studier med støtte har følgende innhold:

 • Individuell veiledning:
  • Støtte- og motivasjonssamtaler
  • Strukturering av hverdagen og skolegangen/studiene, herunder studieteknikk
  • Utvikling av ferdigheter/sosiale ferdigheter
  • Bistand til praktiske oppgaver knyttet til utdannelsen  
  • Rettigheter- og studentvelferdstilbud  
  • Samarbeid med utdanningsinstitusjon og støtteapparat
 • Aktuelle gruppetilbud:
  • Studieteknikk
  • Kollokviegruppe
  • Akademisk skriving
  • Eksamenstrening

A2G Kompetanse leverer Studier med støtte følgende steder:

 • Nord-Rogaland; med leveringssted i Haugesund
 • Sør-Rogaland; med leveringssted i Stavanger

Har du spørsmål vedrørende Studier med støtte ta kontakt med avdelingsleder Tone Obrestad på telefon 91907945 eller fagsjef Wenche Iren Warberg på telefon 408 57 695.

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram