logo-1-1-300x131

Oppfølging Rogaland

Oppfølging Rogaland

Formål: Tilrettelagt bistand og oppfølging for å komme i og beholde ordinært lønnet arbeid.
Varighet: inntil 6 måneder, men ved behov kan tiltaket forlenges med ytterligere seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne, kan tiltaket vare i inntil tre år.
Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor
Målgruppe: Arbeidssøkere med helseutfordringer, hull i CVen, eller som av andre grunner trenger hjelp til å komme tilbake i jobb

Oppfølging er for jobbsøkere som i kortere eller lengre tid har stått utenfor arbeidslivet, eller for personer som skal tilbake i arbeid hos egen arbeidsgiver.

Tiltaket er individuelt tilpasset. Det vil si at vi sammen med jobbsøker finner ut hva som skal til for å finne en jobb som passer. Vi hjelper jobbsøkeren med det som skal til for å søke på jobber, og kan være «døråpner» dersom det må til. Når vi sammen har funnet en jobb i det ordinære arbeidsliv, gir vi i en periode også nødvendig støtte til både jobbsøker og arbeidsgiver for å sikre at det blir et varig arbeidsforhold. For personer som har et arbeidsforhold ved oppstart gir vi arbeidstakeren bistand til å komme tilbake i jobb eller øke sin arbeidsdeltakelse.

Alle deltagere i Oppfølging får tildelt egen jobbveileder. Våre jobbveiledere har erfaring med å veilede mennesker tilbake i jobb, og har god kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet.

Oppfølgingstiltaket består av tre faser:

  • Karriereplanlegging: Sammen med jobbsøker kartlegger vi jobbsøkers ressurser, ønsker og preferanser i forhold til jobb.
  • Jobbutvikling: I denne fasen er deltaker aktiv jobbsøker, og får hjelp av sin veileder til å finne en arbeidsgiver som passer.
  • Jobbstøtte: I denne fasen gir vi nødvendig støtte til deltaker og arbeidsgiver for å sikre at deltaker blir stående i jobben.

A2G Kompetanse leverer Oppfølging i to områder i Rogaland:

  • Stavanger: for jobbsøkere i kommunene Stavanger, Sola og Randaberg.
  • Sandnes/Strand: for jobbsøkere i kommunene Gjesdal, Sandnes og Strand.

Har du ytterligere spørsmål om Oppfølging kan du kontakte avdelingsleder i Stavanger, Pål Andersen på mobil 41263756 eller avdelingsleder Sandnes/Strand, Ingrid Landråk på mobil 95860398.

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram