logo-1-1-300x131

Arbeidsutprøving for elever

Arbeidsutprøving for elever

Formål: 
Varighet: 
Innsøking: 
Målgruppe: 

I samarbeid med Vestland fylkeskommune tilbyr vi arbeidsutprøving for elever i videregående skole. Tilbudet innebærer arbeidsutprøving og kartlegging for elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Tilbudet gjelder for elever i mindre elevgrupper (HTA/HTH/HT-kode), som har mål om grunnkompetanse. Det er en forutsetning for arbeidsutprøvingen at det er et realistisk mål at eleven skal kunne gå ut i et varig tilrettelagt arbeid etter videregående skole.

Arbeidsutprøvingen er en del av faget prosjekt til fordypning. Målet i den individuelle opplæringsplanen (IOP) til eleven vil være retningsgivende for innholdet i praksisplassen. Den videregående skolen har ansvar for å konkretisere opplæringsmålene.

Hver elev kan få inntil 80 arbeidsdager med praksisutplassering hos A2G. Eleven følger tilnærmet normal arbeidsdag. Vi kan tilby arbeidsutprøving for elever på våre interne arenaer innenfor følgende arbeidsområder:

  • Barnehage
  • Kantine
  • Anleggsgartner
  • Vaktmester
  • Renhold
  • Logistikk- lager og transport
  • Skilt gravering
  • IKT

Eleven får tett oppfølging og opplæring i arbeidsoppgaver av arbeidsleder på avdelingen.

Før skolen tar stilling til om eleven skal søke utplassering hos A2G, må saken drøftes i skolens ressursteam. Skolen har ansvar for at det utarbeides en kontrakt mellom bedrift og skole, denne kontrakten er digital. Eleven må bruke Minid for å få tilgang til kontrakten ved å bruke lenken https://skjema.hfk.no/opplaering/elev/elevkontrakt_om_arbeidspraksis.

 Det skal framgå av elev-kontrakten hvilken avdeling ved A2G som eleven ønsker utplassering hos.

Etter gjennomført arbeidsutprøving har A2G ansvaret for å skrive en sluttrapport som gir en grundig beskrivelse av elevens arbeidsevne og sosiale tilpasning på arbeidsplassen, samt en vurdering av om eleven kan være i en ordinær bedrift. Vi bruker skjemaet fra Fylkeskommunen når vi skriver rapporten https://skjema.hfk.no/opplaering/elev/sluttrapport_arbeidspraksis Har du spørsmål vedrørende arbeidsutprøving for elever ta kontakt med fagsjef Wenche Iren Warberg eller avdelingsleder Linn Baug

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram