Arbeidsgiver - ikon

Trygghet for

Arbeidsgiver

Er din bedrift på jakt etter nye medarbeidere? Har dere utfordringer med sykefravær eller ønsker dere hjelp til å forebygge sykefravær? Står din bedrift foran en omstilling og trenger bistand til å gjennomføre tiltak for å redusere uheldige konsekvenser av omstillingen? Da kan A2G Kompetanse være en lønnsom samarbeidspartner for deres bedrift. Vi har lang erfaring med og god kompetanse på rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, karriereveiledning, sykefraværsoppfølging, arbeidsplassvurdering, tilrettelegging og tilpasning av arbeidssituasjoner, HR-rådgivning og veiledning knyttet til HMS og arbeidsmiljø. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Ringer i vannet

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker er falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Enkelt for bedriftene

Trygg rekruttering

Bedriften får anledning til å bli kjent med kandidaten i en praksisperiode. I denne perioden har bedriften ikke arbeidsgiver-ansvar.